Menu

Home
Game HR - game servers & hosting solution
GTA San Andreas PS2 šifre PDF Ispis Email
Autor Randy   
Petak, 12 DECEMBER 2008 16:55

Ovdje ćete naći šifre za GTA San Andreas za PS2 verziju. Šifre ukucavate za vrijeme igre, ne u meniu ili za vrijeme pauze kao kod prijašnjih verzija! Ako trebate neku šifru, a neda vam se puno tražiti i čitati, možete iskoristiti funkciju Ctrl + F za uključiti opciju pretraživanja.Stvori Jetpack
Lijevo, Desno, L1, L2, R1, R2, Gore, Dolje, Lijevo, Desno

Stvori Quad
Lijevo, Lijevo, Dolje, Dolje, Gore, Gore, Kocka, Krug, Piramida, R1, R2
Energija, štit, 250 000 $
R1, R2, L1, X, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Desno, Gore

Auti lete
Gore, Dolje, L1, R1, L1, Desno, Lijevo, L1, Lijevo
Stvori Dozer
R2, L1, L1, Desno, Desno, Gore, Gore, X, L1, Lijevo

Vehicle of Death
L1, L2, L2, Gore, Dolje, Dolje, Gore, R1, R2, R2

100ft visok skok
Piramida, Kocka, Krug, Krug, Kocka, Krug, Krug, L1, L2, L2, R1, R2

Stvori Jetpack
L1, L2, R1, R2, Gore, Dolje, Lijevo, Desno, L1, L2, R1, R2, Gore, Dolje, Lijevo, Desno
ili
Lijevo, Desno, L1, L2, R1, R2, Gore, Dolje, Lijevo, Desno, Lijevo

Slut Magnet
Kocka, Desno, Kocka, Kocka, L2, X, Piramida, X, Piramida

Svi su auti crni
Krug, L2, Gore, R1, Lijevo, X, R1, L1, Lijevo, Krug

Svi su auti rozi
Krug, L1, Dolje, L2, Lijevo, X, R1, L1, Desno, Krug

Kurve ti plačaju
Desno, L2, L2, Dolje, L2, Gore, Gore, L2, R2

Maksimalni Mišići
Piramida, Gore, Gore, Lijevo, Desno, Kocka, Krug, Lijevo

Maksimalna Masnoća
Piramida, Gore, Gore, Lijevo, Desno, Kocka, Krug, Dolje

Naoružaj svakoga (9mm)
Dolje, Kocka, Gore, R2, R2, Gore, Desno, Desno, Gore

Nema mišića ni debljine
Piramida, Gore, Gore, Lijevo, Desno, Kocka, Krug, Desno

Maksimalan Veapon status
Dolje, Kocka, X, Lijevo, R1, R2, Lijevo, Dolje, Dolje, L1, L1, L1

Maksimalan Respect
L1, R1, Piramida, Dolje, R2, X, L1, Gore, L2, L2, L1, L1

Maksimalan Vehicle status
Kocka, L2, X, R1, L2, L2, Lijevo, R1, Desno, L1, L1, L1

Maksimalan Sex status
Krug, Piramida, Piramida, Gore, Krug, R1, L2, Gore, Piramida, L1, L1, L1

Stvori Hotring Racer #1
R1, Krug, R2, Desno, L1, L2, X, X, Kocka, R1

Naoružaj svakoga (Rakete)
R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, Dolje, X

Ljudi te napadaju
Dolje, Gore, Gore, Gore, X, R2, R1, L2, L2

Ljudi te napadaju (Pištolji)
X, L1, Gore, Kocka, Dolje, X, L2, Piramida, Dolje, R1, L1, L1

Pobune ljudi
Dolje, Lijevo, Gore, Lijevo, X, R2, R1, L2, L1

Ljudi imaju oružja
R2, R1, X, Piramida, X, Piramida, Gore, Dolje

Kaos Mod
L2, Desno, L1, Piramida, Desno, Desno, R1, L1, Desno, L1, L1, L1

Party na plaži
Gore, Gore, Dolje, Dolje, Kocka, Krug, L1, R1, Piramida, Dolje

Funhouse Tema
Piramida, Piramida, L1, Kocka, Kocka, Krug, Kocka, Dolje, Krug

Stvori Rhino
During gameplay press Krug, Krug, L1, Krug, Krug, Krug, L1, L2, R1, Piramida, Krug, Piramida

Shit Cars Tema
L2, Desno, L1, Gore, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Country Tema
Lijevo, Desno, Desno, Dolje, Lijevo, R1, R2, Kocka, L1, L2, L1, L1

Ninja Tema
X, X, Dolje, R2, L2, Krug, R1, Krug, Kocka

Ljudi su kao Elvis
L1, Krug, Piramida, L1, L1, Kocka, L2, Gore, Dolje, Lijevo

Gangsteri posvuda
Lijevo, Desno, Desno, Desno, Lijevo, X, Dolje, UP, Kocka, Desno

Gangsteri vladaju ulicama
L2, UP, R1, R1, Lijevo, R1, R1, R2, Desno, Dolje

Ubrzaj sat
Krug, Krug, L1, Kocka, L1, Kocka, Kocka, Kocka, L1, Piramida, Krug, Piramida

Zaustavi vrijeme na 21:00
Lijevo, Lijevo, L2, R1, Desno, Kocka, Kocka, L1, L2, X

Magla
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Oluja
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Krug

Noć
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Piramida

Dan
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Dolje

Jutro
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kocka

Stvori Monster Truck
Desno, Gore, R1, R1, R1, Dolje, Piramida, Piramida, X, Krug, L1, L1

Stvori Hydra Fighter Jet
Piramida, Piramida, Kocka, Krug, X, L1, L1, Dolje, Gore

Stvori Stunt Plane
Krug, Gore, L1, L2, Dolje, R1, L1, L1, Lijevo, Lijevo, X, Piramida

Stvori Vortex Hovercraft
Piramida,Piramida, Kocka, Krug, X, L1, L2, Dolje, Dolje

Mega Skok
Gore, Gore, Piramida, Piramida, Gore, Gore, Lijevo, Desno, Kocka, R2, R2

Mega šaka
Gore, Lijevo, X, Piramida, R1, Krug, Krug, Krug, L2

Nikad ne ogladniš
Kocka, L2, R1, Piramida, UP, Kocka, L2, Gore, X

Neograničeno metaka
L1, R1, Kocka, R1, Lijevo, R2, R1, Lijevo, Kocka, Dolje, L1, L1

Neograničena energija
Dolje, X, Desno, Lijevo, Desno, R1, Desno, Dolje, Gore, Piramida

Neograničeno zraka
Dolje, Lijevo, L1, Dolje, Dolje, R2, Dolje, L2, Dolje

6 zvijezdica Wanted Level
Krug, Desno, Krug, Desno, Lijevo, Kocka, X, Dolje

Očisti Wanted Level
Krug, Desno, Krug, Desno, Lijevo, Kocka, Piramida, Gore

Spusti Wanted Level
R1, R1, Krug, R2, Gore, Dolje, Gore, Dolje, Gore, Dolje

Povećaj Wanted Level
R1, R1, Krug, R2, Lijevo, Desno, Lijevo, Desno, Lijevo, Desno

Stvori oružja #3
R1, R2, L1, R2, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Dolje, Dolje

Stvori oružja #2
R1, R2, L1, R2, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Dolje, Lijevo

Stvori oružja #1
R1, R2, L1, R2, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Desno, Gore

Samoubojstvo
Desno, L2, Dolje, R1, Lijevo, Lijevo, R1, L1, L2, L1

Pješčane oluje
X, Dolje, UP, R2, Dolje, Piramida, L1, Piramida, Lijevo

Stvori Hunter
Krug, X, L1, Krug, Krug, L1, Krug, R1, R2, L2, L1, L1

Stvori Caddy
Krug, L1, Gore, R1, L2, X, R1, L1, Krug, X

Stvori Trashmaster
Krug, R1, Krug, R1, Lijevo, Lijevo, R1, L1, Krug, Desno

Stvori Stretch
R2, Gore, L2, Lijevo, Lijevo, R1, L1, Krug, Desno

Stvori Romero
Dolje, R2, Dolje, R1, L2, Lijevo, R1, L1, Lijevo, Desno

Stvori Hotring Racer #2
R2, L1, Krug, Desno, L1, R1, Desno, Gore, Krug, R2

Stvori Police Rancher
Gore, Desno, Desno, L1, Desno, Gore, Kocka, L2

Stvori Bloodring Banger
Dolje, R1, Krug, L2, L2, X, R1, L1, Lijevo, Lijevo

Uvijek predvečer
Kocka, L1, R1, Desno, X, Gore, L1, Lijevo, Lijevo

Usporeni pokreti
Piramida, Gore, Desno, Dolje, Kocka, R2, R1

Adrenaline Mod
X, X, Kocka, R1, L1, X, Dolje, Lijevo, X

Brzi pokreti
Piramida, Gore, Desno, Dolje, L2, L1, Kocka

Uspori sve aute
R2, L2, R1, L1, L2, R2, Kocka, Piramida, Krug, Piramida, L2, L1

Vozi po vodi
Desno, R2, Krug, R1, L2, Kocka, R1, R2

Auto se čudno ponaša i skače sa R3
Piramida, R1, R1, Lijevo, R1, L1, R2, L1

Brži auti
Desno, R1, Gore, L2, L2, Lijevo, R1, L1, R1, R1

Dodo plovila
R2, Krug, Gore, L1, Desno, R1, Desno, Gore, Kocka, Piramida

Taxi imaju nitro
Gore, X, Piramida, X, Piramida, X, Kocka, R2, Desno

Sva oružja dostupna dok voziš
Gore, Gore, Kocka, L2, Desno, X, R1, Dolje, R2, Krug

Poboljšano upravljanje
Piramida, R1, R1, Lijevo, R1, L1, R2, L1

Agresivni vozači
R2, Krug, R1, L2, Lijevo, R1, L1, R2, L2

Svi semafori zeleni
Desno, R1, Gore, L2, L2, Lijevo, R1, L1, R1, R1

Reduciran promet
X, Dolje, UP, R2, Dolje, Piramida, L1, Piramida, Lijevo

Svi auti jure
Gore, L1, R1, UP, Desno, UP, X, L2, X, L1

Svi auti su Country auti
L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, Dolje, Lijevo, Gore

Nevidljiv promet
Piramida, L1, Piramida, R2, Kocka, L1, L1
LAST_UPDATED2
 

 

Razmjena banera


  Mobilne Igre - Igre za mobitel - Besplatan download igrica za mobilne telefone - Igrice za mob - MobilneIgre.net   Larvitar.hr - prodaja igrica     seminarski radovi  
Copyright © 2009 Svijet igra | Sva prava pridržana